ฝึกพูด 10 คำ

ฟังทบทวน แล้วฝึกพูดออกเสียง 

 ฝึกพูดออกเสียง