ฝึกพูด 5 ประโยค

ฟังทบทวน แล้วฝึกพูดออกเสียง 

 ฝึกพูดออกเสียง