Step 1: อยากทำ (Aspiration)

แน่นอนว่า “ถ้าไม่อยาก เราก็คงไม่ทำ” … ประเด็นอยู่ที่ว่า แล้วเราจะสร้างความ “อยาก” (ในทางที่ดี) นี้ได้อย่างไรกัน?


มี 2 แนวทางหลักๆ ที่พิสูจน์ทดลองมากับตัวเอง ก็คือ 1) หาข้อดี ~ advantages และ 2) หาแรงบันดาลใจ ~ inspirations


~ ข้อดีของการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนั้น เราคงไม่ต้องสาธยายกันให้มากความในที่นี้ เพราะทุกคนก็คงบอกกับตัวเองได้เป็นหลายสิบข้อว่าดีอย่างไร และมีผลกับโอกาสทางความก้าวหน้าอย่างไร ทั้งกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อหาข้อมูลใหม่ๆที่เราสนใจเกี่ยวกับงานอดิเรก การเดินทางท่องเที่ยว หรือการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งกับการเรียนเพื่อค้นคว้าตำราและงานวิจัยต่างๆ และทั้งกับการงานเพื่อการติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูล การจัดทำรายงาน


~ แรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้อยากฟัง อยากพูด อยากอ่าน และอยากเขียนภาษาอังกฤษของแต่ละคนอาจมีมาจากหลากหลายแหล่งแตกต่างกันไป ทั้งจากเพลง ภาพยนตร์ นักร้อง นักแสดง … แต่จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่มา และจากการที่ได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกับผู้คนและหน่วยงานที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้ตัดสินใจที่จะเลือก BBC เป็นผู้จุดประกายในการสานต่อ เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของสื่อสารมวลชนของประเทศอังกฤษ ที่ทุกบทพูด ทุกรายการ ได้รับการตรวจสอบถ้อยคำมาเป็นอย่างดีก่อนนำออกอากาศ ทั้งยังจัดทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา และแบบฝึกหัดต่างๆ ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนด้วยตัวเองอีกด้วย


เมื่อได้แนวทางในการสร้างความอยาก (ในทางที่ดี) แล้ว เราก็ลองประเมินความอยากของตัวเราเองดูว่าอยู่ในระดับมากน้อย ร่อยหรอ หรือล้นหลามปานใด แล้วพยายามประทับระดับความอยาก (ในทางที่ดี) นี้ไว้ให้เป็นรอยอยู่ในดวงใจของเรานานๆ ระลึกถึงภาพเราที่สามารถไปถึงจุดที่เราต้องการ ระลึกถึงภาพที่เราสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้หรือใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา … เพราะอย่าลืมว่า อารมณ์ความรู้สึกคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพานพบประสบกับอุปสรรค์หรือแรงกดดันต่างๆ จากภายนอก … แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องคงแรงแห่งความประทับใจในตัวเราเอง ณ วันที่เราได้สร้างความอยากนี้ไว้ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราไม่ละทิ้งเส้นทางที่เราเลือกเดินไปได้ง่ายๆ … (‘_^)


Step 1: อยากทำ (Aspiration)

Last modified: Friday, 24 August 2018, 2:54 PM