สัมภาษณ์งาน | Job Interview

คำและประโยคที่ใช้บ่อย ในการสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
(Useful Phrases in the Job Application and Interview)

Useful Words (คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน)

 • application (แอพ-พลิ-'เค้-เชิ่น) = การสมัคร, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • apply (อะ-'ไพล) = สมัคร,  ใช้
 • position (พะ-'ซิ้ท-เชิ่น) = ตำแหน่ง
 • advert ('แอ็ด-เวอท) = โฆษณา [คำย่อของ advertisement]
 • advertisement (แอด-เว้อร์-ทิซ-เมินทฺ) = โฆษณา
 • name (เนม) = ชื่อ
 • permanent (เพ้อ-เม่อะ-เนิ่น) = ถาวร
 • surname (เซ้อร์เนม) = นามสกุล
 • address (แอ๊ดเดรส) = ที่อยู่
 • telephone number (เทล-ลิ-โฟน, นั้ม-เบ่อะ) = เบอร์โทรศัพท์
 • temperary (เท้ม-เพ่อะ-เร่อะ-ริ่) = ชั่วคราว
 • email address (เนม) = อีเมล
 • date of birth (เนม) = วันเดือนปีเกิด
 • nationality (เนม) = สัญชาติ
 • marital status (เนม) = สถานภาพสมรส
 • career objective (เนม) = เป้าหมายในอาชีพ
 • education (เนม) = การศึกษา
 • qualifications (เนม) = คุณวุฒิ
 • employment history (เนม) = ประวัติการทำงาน
 • leisure interests (เนม) = ความสนใจในเวลาว่าง
 • referees (เนม) = บุคคลอ้างอิง

 

Job Applications (การสมัครงาน)

I saw your advert in the paper.

ฉันเห็นประกาศของคุณในหนังสือพิมพ์

 

Could I have an application form?

ฉันขอใบสมัครหน่อยได้ไหม

 

Could you send me an application form?

คุณช่วยส่งใบสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหม

 

I’m interested in this position.

ฉันสนใจตำแหน่งงานนี้

 

I’d like to apply for this job.

ฉันอยากจะสมัครงานนี้

 

Asking about that job (การสอบถามเกี่ยวกับงาน)

Is this a temporary or permanent position?

ตำแหน่งงานนี้ชั่วคราวหรือประจำ

 

What are the hours of work?

ทำงานกี่โมงถึงกี่โมง

 

Will I have to work on Saturdays?

ฉันต้องทำงานในวันเสาร์ไหม

 

Will I have to work shifts?

ฉันต้องทำงานเป็นกะไหม

 

How much does the job pay?

ค่าจ้างเท่าไร

 

฿35 an hour.

ชั่วโมงละ 35 บาท

 

฿3,000 a week.

สัปดาห์ละ 3,000 บาท

 

What’s the salary?

เงินเดือนเท่าไร

 

฿25,000 (25K) a month.

เดือนละ 25,000 บาท

 

Will I be paid weekly or monthly?

ฉันจะได้รับเงินตอบแทนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

 

Will I get travelling expenses?

ฉันจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไหม

 

Will I get paid for overtime?

ฉันจะได้รับเงินค่าทำงานล่วงเวลาไหม

 

Is there …?

มี…ไหม

 

a company car.

รถบริษัท

 

a staff restaurant.

ร้านอาหารสำหรับพนักงาน

 

a pension scheme.

โปรแกรมเงินบำนาญ

 

free medical insurance.

ประกันสุขภาพฟรี

 

How many weeks’ holiday a year are there?

มีวันหยุดพักผ่อนรายสัปดาห์เท่าไรต่อปี

 

Who would I report to?

ใครจะเป็นเจ้านายดิฉัน/ผม

 

I’d like to take the job.

ฉันต้องการทำงานนี้

 

When do you want me to start?

คุณต้องการให้ฉันเริ่มงานได้เมื่อไร

 

Useful phrases about job interview (เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน)

We’d like to invite you for an interview.

เราต้องการเชิญคุณมาสัมภาษณ์

 

This is the job description.

นี่เป็นรายละเอียดงาน

 

Have you got any experience?

คุณมีประสบการณ์บ้างไหม

 

Have you got any qualifications?

คุณมีวุฒิการศึกษาอะไรบ้าง

 

We need someone with experience.

เราต้องการคนที่มีประสบการณ์

 

We need someone with qualifications.

เราต้องการคนที่มีวุฒิการศึกษาดีพอ

 

What qualifications have you got?

คุณมีคุณวุฒิอะไร

 

Have you got a current driving licence?

คุณมีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุหรือเปล่า

 

How much were you paid in your last job?

คุณได้รับค่าจ้างเท่าไรในงานเก่า

 

Do you need a work permit?

คุณต้องการใบอนุญาตการทำงานไหม

 

We’d like to offer you the job.

เราอยากจะเสนองานให้คุณ

 

When can you start?

คุณจะเริ่มงานได้เมื่อไร

 

How much notice do you have to give?

คุณต้องแจ้งล่วงหน้านานเท่าใด

 

There’s a four month trial period.

มีระยะทดลองงาน 4 เดือน

 

We’ll need to take up references.

เราต้องการบุคคลอ้างอิง

 

This is your employment contract.

นี่เป็นสัญญาการจ้างงานของคุณ

 

... Enjoy your practice ... ('_^)
Last modified: Saturday, 25 August 2018, 11:14 AM